Χρήσιμα

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ = (2 Χ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ) / 25


Επίδομα αδείας και αποζημίωση αδείας 

Οι εργαζόμενοι που συνδέονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται άδεια με αποδοχές (αποζημίωση άδειας) και επίδομα άδειας, ακόμα και αν απολυθούν ή αποχωρήσουν οικειοθελώς ή λήξει η σύμβασή τους. 

Έτσι, κάθε μισθωτός (έμμισθος ή ημερομίσθιος-ωρομίσθιος) δικαιούται να λάβει ολόκληρη ή μέρος (ποσοστό) της ετήσιας κανονικής του άδειας, με αποδοχές, αναλόγως του χρόνου εργασίας του, από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι την 31/12 του διανυόμενου έτους, το οποίο ενδέχεται να είναι και έτος πρόσληψης. 

Στην αριστερή στήλη μπορείτε να βρείτε πληροφόρηση για αποζημίωση και επίδομα αδείας.

Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ

Δηλώνουμε ότι οποιαδήποτε υποχώρηση της κυβέρνησης από τις διατάξεις του νόμου Φίλη θα αποτελεί χάρισμα στα εργοδοτικά συμφέροντα και θα βρει απέναντί της δεκάδες χιλιάδες ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΣ ΟΙΕΛΕ ΚΑΙ ΣΙΕΛ: Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΙΛΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Η ΟΙΕΛΕ θεωρεί ότι αποτελεί μείζον πολιτικό και ηθικό ζήτημα για την κυβέρνηση η εφαρμογή ως έχει, χωρίς καμία αλλαγή, του Ν. 4415/2016, ενός νόμου που αποκατέστησε τη συνταγματική νομιμότητα στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος και του κοινωνικού αγαθού της Παιδείας, που επανέφερε την εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων στο Υπουργείο Παιδείας και που επέβαλε ρυθμίσεις εργασιακής ομαλότητας και διαφάνειας στο χώρο των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, όπου για πολλά χρόνια επικρατούσαν μεσαιωνικές συνθήκες μαύρης εργασίας, εργασιακής υπερεκμετάλλευσης και φοροδιαφυγής. Η ψήφιση του νόμου αυτού ήταν προγραμματική δέσμευση της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού.  Αποτελεί κοινή παραδοχή, δε, ότι ο Ν. 4415/2016 είναι ο μόνος ξεκάθαρα φιλεργατικός νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση την τελευταία διετία κόντρα σε κατεστημένα και παρασιτικά πολιτικοοικονομικά συμφέροντα.
Δηλώνουμε ότι οποιαδήποτε υποχώρηση της κυβέρνησης  από τις διατάξεις του νόμου Φίλη θα αποτελεί χάρισμα στα εργοδοτικά συμφέροντα και θα βρει απέναντί της δεκάδες χιλιάδες ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Θεωρούμε αδιανόητο να υπάρξει κυβερνητική απόφαση που θα «ευλογήσει» τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που κέρδιζαν από το 2012 οι σχολάρχες ετησίως εις βάρος των εργαζόμενων και των ταμείων του κράτους, που θα «εξαγνίσει» τους παράνομους τίτλους σπουδών που εκδίδουν ιδιωτικά σχολεία, που θα επαναφέρει το όργιο αυθαιρεσίας, αδήλωτης εργασίας, φοροδιαφυγής και αμοιβών γαλέρας στα Φροντιστήρια και στα ΚΞΓ.
Θεωρούμε ότι, σε περίπτωση που υπάρξει αλλοίωση της φιλοσοφίας του Ν. 4415/2016, θα προβούμε σε κάθε πολιτικό και ένδικο μέσο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ώστε να εξεταστεί, εάν τα ιδιωτικά σχολεία θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα έκδοσης ισότιμων με τα δημόσια τίτλων σπουδών.
Η ΟΙΕΛΕ άνοιξε σήμερα τη συζήτηση στο Υπουργείο Παιδείας για το ζήτημα της δυνατότητας έκδοσης ισότιμων τίτλων σπουδών από τα ιδιωτικά σχολεία και θεωρεί πως αποτελεί πλέον ώριμο αίτημα ο διαχωρισμός των ιδιωτικών σχολείων σε δύο κατηγορίες, των μη κρατικών-εποπτευόμενων από την πολιτεία και των «ανεξάρτητων» σχολείων που αποτελούν αμιγείς επιχειρήσεις και δεν μπορούν να εκδίδουν ισότιμους με τα δημόσια τίτλους σπουδών, όπως ακριβώς ισχύει σε ολόκληρη την Ε.Ε.

Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ


Όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό, με ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο δικαιούνται από τους εργοδότες τους επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα.

Το ποσό του Δώρου Πάσχα καταβάλλεται στο ακέραιο εφόσον η σχέση εργασίας των μισθωτών είχε διάρκεια ολόκληρη την χρονική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30ης Απριλίου.

Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται στους δικαιούχους την Μεγάλη Τετάρτη κάθε έτους. Νοείται βέβαια ότι δεν υπάρχει δέσμευση για τον εργοδότη να καταβάλλει το δώρο νωρίτερα απ' αυτή την ημερομηνία.

Α) Το επίδομα εορτών Πάσχα είναι ίσο με το μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβομένους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβομένους με ημερομίσθιο. Επιπλέον συνυπολογίζεται και αναλογία επιδόματος που βρίσκεται πολλαπλασιάζοντας το ποσό του Δώρου με τον συντελεστή 0,04166.


Β) Για τους ωρομισθίους με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου (το σύνολο σχεδόν των καθηγητών στα ξενόγλωσσα φροντιστήρια) το Δώρο Πάσχα είναι ίσο με 2 ημερομίσθια ανά 13 πραγματοποιηθέντα, συν την αναλογία επιδόματος που βρίσκεται πολλαπλασιάζοντας το ποσό του Δώρου με τον συντελεστή 0,04166. 

Δείτε παραδείγματα στην αριστερή στήλη της σελίδας μας.

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

ΑΧΟΝ & AΞΩΝ: Εκπαίδευση στην καταδολίευση δανειστών

ΑΧΟΝ & AΞΩΝ: Εκπαίδευση στην καταδολίευση δανειστών


Η μεταφορά περιουσιακών στοιχείων και του ενεργητικού από μία εταιρεία σε μία νεοσυσταθείσα ίδιων οικονομικών συμφερόντων είναι μία πρακτική προκειμένου η παλαιότερη εταιρεία να κλείνει ή να εμφανίζεται παθογόνα ώστε να μην καταβάλλει οικονομικές οφειλές που έχει συσσωρεύσει στα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων, στην εφορία αλλά και σε εργαζόμενους με αποτέλεσμα τον αδήλωτο πλουτισμό των επιχειρηματιών σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.
Η πρακτική των διάδοχων εταιρειών που αποσκοπεί στην εξαφάνιση και απαλλοτρίωση περιουσιακών στοιχείων εφαρμόζεται με την ανοχή των κυβερνήσεων. Κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν λαμβάνεται.
Το παραπάνω ζήτημα λαμβάνει ιδιαίτερες διαστάσεις όταν συμβαίνει στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης.
Μετά από σχετική μήνυσης το 3ο Μονομελές Πλημ/κείο Αθηνών επέβαλε ποινή φυλάκισης 24 μηνών για καταδολίευση δανειστών στον Πέτρο Πετρίδη (εδώ βίντεο βραβευσής του και σπαρταριστή ομιλία του: https://www.youtube.com/watch?v=4ysY_JTUYvQ), πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΧΟΝ Α.Ε. (συστήθηκε το 1995) και αναπτύσσεται με το σύστημα Δικαιόχρησης ως Διεθνές Δίκτυο Σπουδών Ξένες Γλώσσες-Πληροφορική, τέως πρόεδρο του Συνδέσμου Franchise Ελλάδος.
Την ίδια ποινή και για το ίδιο αδίκημα επέβαλε και στην κόρη του Σουλτάνα (Τάνια) Πετρίδου διαχειρίστριας και νόμιμης εκπροσώπου της εταιρείας Franchise ΑΞΩΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ που ιδρύθηκε το 2006:
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html…
Η ΑΧΟΝ Α.Ε. μεταβίβασε για το ευτελές ποσό των 5.000 ευρώ το ουσιαστικό περιουσιακό της στοιχείο, το εμπορικό της σήμα με το οποίο έγινε γνωστή, στη AΞΩΝ ΕΠΕ, δηλαδή στον «άλλον εαυτό της». Αυτό έγινε την στιγμή που η ΑΧΟΝ Α.Ε. χρωστάει σε εργαζόμενους, σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και την στιγμή που πρώην μέλος του ΔΣ, υπεύθυνος οικονομικών και μέτοχός των "ΑΧΟΝ" και "AΞΩΝ" είχε ζητήσει την κατάσχεση του σήματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι βασικός μέτοχος της ΑΞΩΝ ΕΠΕ είναι η Κυπριακή Offshore εταιρεία “Complex Holding Ltd” συμφερόντων του Πέτρου Πετρίδη!
Εργαζόμενοι αναζητούν τις πραγματικές έδρες των εταιρειών προκειμένου να πληρωθούν και να εκτελέσουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις! Η ΑΧΟΝ στέλνει τους πιστωτές και τους οφειλέτες σε διαφορετικές διευθύνσεις!!!

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

ΠΟΙΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΕΩΣ ΣΤΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕΤΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΠΕΤΡΙΔΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΧΟΝ


 ΠΟΙΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΕΩΣ ΣΤΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕΤΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΠΕΤΡΙΔΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΧΟΝ
Το 3ο Μονομελές Πλημ/κείο Αθηνών στη χθεσινή του συνεδρίαση (Απ. 15142/8-2-2017)
 επέβαλε ποινή φυλάκισης 24 μηνών για το αδίκημα της καταδολίευσης δανειστών στον Πέτρο Πετρίδη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΧΟΝ Α.Ε., που αναπτύσσεται με το σύστημα Franchise ως ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΧΟΝ ξένες γλώσσες-πληροφορική και τέως πρόεδρο του Συνδέσμου Franchise Ελλάδος. Η ίδια ακριβώς ποινή για το ίδιο αδίκημα επεβλήθη και στην κόρη του Σουλτάνα (Τάνια) Πετρίδη διαχειρίστρια και νόμιμη εκπρόσωπο της εταιρείας FRANCHISE ΑΞΩΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ.
Η ΑΧΟΝ Α.Ε., φορέας μαύρης και απλήρωτης εργασίας, με συσσωρευμένες οικονομικές υποχρεώσεις προς το δημόσιο, αρνούμενη να συμμορφωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που την υποχρεώνει να καταβάλει δεδουλευμένες αποδοχές  σε πρώην εργαζόμενο, μεταβιβάζει το ενεργητικό της και απαλλοτριώνει όλα τα περιουσιακά της στοιχεία.  Λίγες μέρες μετά την κοινοποίηση στην έδρα της εταιρείας της επιταγής αποπληρωμής του εργαζομένου η ΑΧΟΝ Α.Ε. μεταβίβασε το μοναδικό αξιόλογο περιουσιακό της στοιχείο,  το εμπορικό της σήμα με το οποίο έγινε γνωστή, στην ΑΞΩΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ με το ευτελές ποσό των 5.000 ευρώ.  Η ΑΞΩΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2006 με ουσιαστικά τους ίδιους εμπορικούς σκοπούς με την ΑΧΟΝ Α.Ε. και με μεγαλομέτοχο την Κυπριακή Offshore εταιρεία “Complex Holding Ltd” και μικρότερους μετόχους   μέλη που συναντιούνται και στα ΔΣ της ΑΧΟΝ Α.Ε.:

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

"Μάθημα αντιφασισμού"

"Μάθημα αντιφασισμού" από μία επικηρυγμένη δασκάλα


ΠΗΓΗ: http://www.alfavita.gr/

Συγκινεί το μήνυμα της δασκάλας Ελένης Καραγιάννη από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook και διδάσκει ανθρωπιά και αλληλεγγύη στους πιο δύσκολους καιρούς.
«Αυτό το κείμενο όπως και όλα τα άλλα, αναρτήθηκε στην ανοικτή, δημόσια και ελεύθερη σελίδα μου σε αυτόν εδώ το χώρο, με πολύ θάρρος και παρρησία. Την τελευταία φορά που έγραψα για την εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων δέχθηκα “προειδοποιήσεις”. Είμαι επικηρυγμένη βλέπετε στις σελίδες της Χρυσής Αυγής και στις σελίδες της “σοβαρής” Χρυσής Αυγής.
Αλλά δυστυχώς δεν φοβάμαι. Δυστυχώς. Για αυτο θα συνεχίσω να μιλάω. Ξέρω. Δεν επιτρέπεται αυτήν την εποχή.
Ιδιαίτερα σε γυναίκες. Όμως θα το κάνω.
»Δεν μπορώ να μην το κάνω. Γιατί θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου και η ψυχή μου θα με ρωτήσει: “Μίλησες ; Υπερασπίστηκες τον αδύναμο;”
»Σήμερα ήμουν μάρτυρας σε μια από τις πιο θλιβερές εικόνες της ζωή μου. Προπηλακισμοί. Χαστούκια. Μπουνιές. Βρισιές. Ουρλιαχτά. Υστερίες. Τεντωμένα πρόσωπα. Υψωμένες γροθιές. Μέσα και έξω από τον ιερό χώρο ενός σχολείου.
»Γιατί;
»Για να μην έρθουν στην απογευματινή βάρδια ενός δημόσιου ελληνικού σχολείου κάπου 20-25 παιδιά του πολέμου. Παιδιά που έχουν επιβιώσει από οβίδες, από μισαλλοδοξία, από φανατισμό, από πείνα, από δίψα, από το κρύο, από τη θάλασσα. Παιδιά τραυματισμένα στη ψυχή και στο σώμα.
»Παιδιά . Παιδιά. Παιδιά γαμώτο. Παιδιά.
»Δεν θα πω πολλά όμως για τον Υπόδικο. Παρά μόνο πως ούτε επιθετικότητα ήταν αυτο που έκανε. Ούτε καν βία. Ήταν ένα χορευτικό. Μια περφόρμανς. Ένα σκετς. Αγανακτισμένος έσπρωχνε την πόρτα του σχολείου για να μπει τελικά μέσα, να κάνει μια στροφή σα να χόρευε ζεϊμπέκικο και στη συνέχεια να αποχωρήσει. Το ξύλο στις δασκάλες και στους δασκάλους το έριξαν οι συνοδοί του.
»Ολα αυτά που σας περιγράφω έγιναν μπροστά στα μάτια κάποιων παιδιών που δεν είχαν προλάβει να αποχωρήσουν από το σχολείο. Έκλαιγαν αυτά τα παιδιά. Είδαν τον Κύριο και την Κυρία τους, τους δασκάλους τους, να τρώνε σφαλιάρες και σπρωξίματα.
»Γιατί;
»Πως θα παρηγορήσουμε αυτά τα παιδιά.;
Ποιος θα τους εξηγήσει; Τι να τους εξηγήσει;
Για αυτά τα παιδιά δεν γίνεται όλο αυτο; Για να τα προστατεύσουμε;.
Γιατί έπρεπε να γίνει όλο αυτο;
»Το υπόλοιπο μήνυμά μου αφορά στους γονείς του σχολείου. Και κάθε σχολείου. Ιδιαίτερα εκείνους που ήμασταν μαζί στη συζήτηση. Ξέρω πως το σχόλιό μου θα φτάσει στα χέρια τους. Θέλω να τους πω πως δεν έχω θυμό γι αυτους. Έχω θυμό μόνο σε όσους εκμεταλλεύονται τα συναισθήματά τους.
»Γιατί τα ξέρω τα συναισθήματά τους. Ήμουν κοντά τους τα τελευταία 19 χρόνια. Ήμουν κοντά τους όταν έχασαν τη δουλειά τους. Όταν μαζί με τους άλλους συναδέρφους μαζέψαμε λίγα χρήματα για να τους πληρώσουμε το κομμένο ρεύμα. Ήμουν εκεί κοντά στην μητέρα που κακοποιήθηκε από έναν βάναυσο σύζυγο και με άφησε να της κρατήσω το χέρι. Ήμουν κοντά τους στην αγωνία τους για τον μέλλον το δικό τους και των παιδιών τους. Δεν θα τους κατηγορήσω. Γιατί τους κατανοώ. Ξέρω.
»Ειλικρινά ξέρω τις δυσκολίες , τις αγωνίες και τον πόνο της ψυχής τους. Και το λέω χωρίς ίχνος ειρωνείας. Ξέρω το βάρος του να μεγαλώνεις παιδιά σε αυτές τις δύσκολες εποχές της χολέρας. Της φτώχειας. Της ψυχικής ανέχειας. Ξέρω. Ήμουν εκεί όταν εκμυστηρεύτηκαν τις αγωνίες τους. Πήρα τα παιδιά τους αγκαλιά όταν μάτωναν τα γόνατά τους στο προαύλιο και ζητούσαν τη μαμά. Μέχρι να έρθει η μαμά, ήμουν εγώ εκεί για εκείνα. Χωρίς φόβο τα πήρα αγκαλιά όταν έβραζαν από πυρετό.
»Πολλές φορές κόλλησα τις ασθένειές τους. Τις γρίπες τους. Τα δερματικά τους. Τα παράσιτά τους. Ναι. Τα Ελληνάκια έχουν από ολα αυτα. Αλλά δεν σταμάτησα ούτε στιγμή να είμαι εκεί σαν δεύτερη Μητέρα για αυτα. Τα αγαπάω τα παιδιά τους. Μάλιστα τα πιο μικρά, μερικές φορές μπερδεύονται και με φώναζαν μαμά. Αλήθεια. Το κάνουν αυτο οι πολύ μικροί μαθητές.
»Και θα συνεχίσω να τα αγαπάω και να διαθέτω την αγκαλιά μου και την ψυχή μου για αυτά. Γιατί έχω επιλέξει να είμαι Δασκάλα. Είναι δύσκολο να είσαι δάσκαλος. Γιατί βλέπεις να κυλάει η ιστορία μπροστά σου και πολλές φορές είναι πέρα από τις δυνάμεις σου να αλλάξεις το ελάχιστο.Όμως αυτό δεν είναι αλήθεια. Έτσι νόμιζα. Έτσι ήθελαν να με κάνουν να νομίζω . Ότι είμαι θύμα. Ότι δεν μπορώ να αλλάξω πολλά. Είναι ψέμα όμως. Μπορώ να αλλάξω τη μοίρα μου. Μπορώ να αλλάξω τη μοίρα των μαθητών μου. Μπορώ να συμβάλω λίγο. Ένα μικρο βηματάκι προς μια πιο ανθρώπινη ζωή.
»Πιο ανθρώπινη ζωή.
»Και γι αυτόν τον λόγο θα συνεχίζω να αγκαλιάζω τα παιδιά τους όταν έχουν πυρετό και να βρίσκομαι δίπλα στις μητέρες αυτές όταν θα θέλουν υποστήριξη. Θα το κάνω..Με όλη μου την καρδιά.
»Θα το κάνω όμως και για τα παιδιά των προσφύγων .
»Δεν υπάρχει ούτε μια περίπτωση να μην το κάνω και για τα παιδιά των προσφύγων.
Ξέρετε γιατί;
Για ένα μόνο λόγο.
Για να αλλάξω τον κόσμο. Αυτό με ενδιαφέρει μόνο.
Δυστυχώς αυτο με ενδιαφέρει μόνο.
Γιατί ο Δαρβίνος είπε, πως τα είδη που δείχνουν Συμπόνοια στα αδύναμα μέλη της αγέλης, είναι τα είδη που επιβιώνουν. Είναι τα είδη που κατακτούν το κόσμο. Τα δυνατά είδη. Αυτά τα είδη στο βασίλειο της φύσης επιβιώνουν. Όχι τα βίαια. Όχι εκείνα που αφήνουν πίσω στο πέρασμά τους και έξω από την αγέλη τον αδύναμο. Αλλά αυτά που κάνουν χώρο.
Χώρο.
Θα ήθελα να είμαστε μαζί σε αυτό το Μεγάλο και Ιερό σκοπό. Μια αγκαλιά. Για να αλλάξουμε τον κόσμο. Για να γίνουμε λίγο πιο δυνατοί και λίγο πιο θωρακισμένοι και προετοιμασμένοι για τα επόμενα δύσκολα χρόνια που έρχονται. Σε αυτές τις φήμες πολέμου και σε αυτο το χωνευτήρι ψυχών που έχει καταντήσει ο κόσμος θέλω ειλικρινά να είμαστε μαζί και να αγκαλιάσουμε τους αδύναμους.
Για να αλλάξουμε τον κόσμο.
Θα έρθετε;
Ελένη Καραγιάννη
Εκπαιδευτικός εικαστικής αγωγής
Συντονίστρια Εκπαίδευσης Σχιστού».

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Απαράδεκτη υπαναχώρηση η περικοπή διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών (ΚΞΓ)


Σύμφωνα με απόφαση του υπ. Παιδείας (ΦΕΚ, τ. Β΄, 4212/27 ΔΕΚ 2016), οι ημέρες διακοπών εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα των ΚΞΓ συρρικνώνονται. Δεν είναι πλέον οι ίδιες που ισχύουν στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, αλλά θα είναι ομογενοποιημένες με εκείνες των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης (ΦΜΕ):
Μετά την  φιλεργατική απόφαση του Υπ. Παιδείας ( θεσμοθέτηση της αμοιβής κατά τη διάρκεια των ημερών διακοπών και αργιών και την έκδοση εγκυκλίου που καθορίζει τις ημέρες αργιών  04.11.2016 Αρ. Πρωτ. 41919/909) http://enotikiprotovouliavyronas.blogspot.gr/2016/11/30.html
αρνητική έκπληξη προκαλεί η υπαναχώρηση και η περικοπή διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα στα ΚΞΓ.
Καμία εκπαιδευτική ή άλλη ανάγκη δεν δικαιολογεί την αιφνίδια αλλαγή πλεύσης.
Αντίθετα οι αντίστοιχες  εκπαιδευτικές διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα στα ΦΜΕ θα μπορούσαν να εξομοιωθούν με αυτές της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης.
Το χουντικό ΦΕΚ του 1973  με την τότε
Υπουργική Απόφαση στην οποία
 ουσιαστικά παραπέμπει η νέα Υπουργική απόφαση
 για τις ημέρες Αργίων και Διακοπών
των Κέντρων (Φροντιστηρίων) Ξένων Γλωσσών
 που κατάργησε την προηγούμενη του 1983.
Στα ΚΞΓ πολύ περισσότερο μιας και  πάντα ακολουθούσαν τις αργίες και διακοπές του δημόσιου σχολείου. Η συγκεκριμένη απόφαση απορρύθμιση της λειτουργίας των ΚΞΓ προκαλεί και θίγει  τους εργαζόμενους και τους γονείς.
Η λανθασμένη υπουργική Απόφαση συρρίκνωσης των εκπαιδευτικών διακοπών εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα για τα Κέντρα (Φροντιστήρια) Ξένων Γλωσσών, παραπέμπει ιστορικά -είναι ουσιαστικά ίδιες - με την σχετική χουντική υπουργική απόφαση του 1973 (ΦΕΚ, τ. Β', 1132/28-11-1973), δηλαδή 43 χρόνια πίσω…

 Το υπ. Παιδείας πρέπει να επανεξετάσει την θέση του και να διορθώσει την παντελώς  απαράδεκτη απόφασή του για τα ΚΞΓ ή μήπως τελικά ορισμένοι "φωστήρες" επεξεργάζονται την μείωση των εκπαιδευτικών διακοπών των μαθητών των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και στην ιδιωτική  και στη δημόσια εκπαίδευση;