Χρήσιμα

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ = (2 Χ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ) / 25


Επίδομα αδείας και αποζημίωση αδείας 

Οι εργαζόμενοι που συνδέονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται άδεια με αποδοχές (αποζημίωση άδειας) και επίδομα άδειας, ακόμα και αν απολυθούν ή αποχωρήσουν οικειοθελώς ή λήξει η σύμβασή τους. 

Έτσι, κάθε μισθωτός (έμμισθος ή ημερομίσθιος-ωρομίσθιος) δικαιούται να λάβει ολόκληρη ή μέρος (ποσοστό) της ετήσιας κανονικής του άδειας, με αποδοχές, αναλόγως του χρόνου εργασίας του, από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι την 31/12 του διανυόμενου έτους, το οποίο ενδέχεται να είναι και έτος πρόσληψης. 

Στην αριστερή στήλη μπορείτε να βρείτε πληροφόρηση για αποζημίωση και επίδομα αδείας.

Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ

Δηλώνουμε ότι οποιαδήποτε υποχώρηση της κυβέρνησης από τις διατάξεις του νόμου Φίλη θα αποτελεί χάρισμα στα εργοδοτικά συμφέροντα και θα βρει απέναντί της δεκάδες χιλιάδες ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΣ ΟΙΕΛΕ ΚΑΙ ΣΙΕΛ: Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΙΛΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Η ΟΙΕΛΕ θεωρεί ότι αποτελεί μείζον πολιτικό και ηθικό ζήτημα για την κυβέρνηση η εφαρμογή ως έχει, χωρίς καμία αλλαγή, του Ν. 4415/2016, ενός νόμου που αποκατέστησε τη συνταγματική νομιμότητα στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος και του κοινωνικού αγαθού της Παιδείας, που επανέφερε την εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων στο Υπουργείο Παιδείας και που επέβαλε ρυθμίσεις εργασιακής ομαλότητας και διαφάνειας στο χώρο των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, όπου για πολλά χρόνια επικρατούσαν μεσαιωνικές συνθήκες μαύρης εργασίας, εργασιακής υπερεκμετάλλευσης και φοροδιαφυγής. Η ψήφιση του νόμου αυτού ήταν προγραμματική δέσμευση της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού.  Αποτελεί κοινή παραδοχή, δε, ότι ο Ν. 4415/2016 είναι ο μόνος ξεκάθαρα φιλεργατικός νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση την τελευταία διετία κόντρα σε κατεστημένα και παρασιτικά πολιτικοοικονομικά συμφέροντα.
Δηλώνουμε ότι οποιαδήποτε υποχώρηση της κυβέρνησης  από τις διατάξεις του νόμου Φίλη θα αποτελεί χάρισμα στα εργοδοτικά συμφέροντα και θα βρει απέναντί της δεκάδες χιλιάδες ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Θεωρούμε αδιανόητο να υπάρξει κυβερνητική απόφαση που θα «ευλογήσει» τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που κέρδιζαν από το 2012 οι σχολάρχες ετησίως εις βάρος των εργαζόμενων και των ταμείων του κράτους, που θα «εξαγνίσει» τους παράνομους τίτλους σπουδών που εκδίδουν ιδιωτικά σχολεία, που θα επαναφέρει το όργιο αυθαιρεσίας, αδήλωτης εργασίας, φοροδιαφυγής και αμοιβών γαλέρας στα Φροντιστήρια και στα ΚΞΓ.
Θεωρούμε ότι, σε περίπτωση που υπάρξει αλλοίωση της φιλοσοφίας του Ν. 4415/2016, θα προβούμε σε κάθε πολιτικό και ένδικο μέσο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ώστε να εξεταστεί, εάν τα ιδιωτικά σχολεία θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα έκδοσης ισότιμων με τα δημόσια τίτλων σπουδών.
Η ΟΙΕΛΕ άνοιξε σήμερα τη συζήτηση στο Υπουργείο Παιδείας για το ζήτημα της δυνατότητας έκδοσης ισότιμων τίτλων σπουδών από τα ιδιωτικά σχολεία και θεωρεί πως αποτελεί πλέον ώριμο αίτημα ο διαχωρισμός των ιδιωτικών σχολείων σε δύο κατηγορίες, των μη κρατικών-εποπτευόμενων από την πολιτεία και των «ανεξάρτητων» σχολείων που αποτελούν αμιγείς επιχειρήσεις και δεν μπορούν να εκδίδουν ισότιμους με τα δημόσια τίτλους σπουδών, όπως ακριβώς ισχύει σε ολόκληρη την Ε.Ε.

Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ


Όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό, με ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο δικαιούνται από τους εργοδότες τους επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα.

Το ποσό του Δώρου Πάσχα καταβάλλεται στο ακέραιο εφόσον η σχέση εργασίας των μισθωτών είχε διάρκεια ολόκληρη την χρονική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30ης Απριλίου.

Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται στους δικαιούχους την Μεγάλη Τετάρτη κάθε έτους. Νοείται βέβαια ότι δεν υπάρχει δέσμευση για τον εργοδότη να καταβάλλει το δώρο νωρίτερα απ' αυτή την ημερομηνία.

Α) Το επίδομα εορτών Πάσχα είναι ίσο με το μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβομένους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβομένους με ημερομίσθιο. Επιπλέον συνυπολογίζεται και αναλογία επιδόματος που βρίσκεται πολλαπλασιάζοντας το ποσό του Δώρου με τον συντελεστή 0,04166.


Β) Για τους ωρομισθίους με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου (το σύνολο σχεδόν των καθηγητών στα ξενόγλωσσα φροντιστήρια) το Δώρο Πάσχα είναι ίσο με 2 ημερομίσθια ανά 13 πραγματοποιηθέντα, συν την αναλογία επιδόματος που βρίσκεται πολλαπλασιάζοντας το ποσό του Δώρου με τον συντελεστή 0,04166. 

Δείτε παραδείγματα στην αριστερή στήλη της σελίδας μας.

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

ΑΧΟΝ & AΞΩΝ: Εκπαίδευση στην καταδολίευση δανειστών

ΑΧΟΝ & AΞΩΝ: Εκπαίδευση στην καταδολίευση δανειστών


Η μεταφορά περιουσιακών στοιχείων και του ενεργητικού από μία εταιρεία σε μία νεοσυσταθείσα ίδιων οικονομικών συμφερόντων είναι μία πρακτική προκειμένου η παλαιότερη εταιρεία να κλείνει ή να εμφανίζεται παθογόνα ώστε να μην καταβάλλει οικονομικές οφειλές που έχει συσσωρεύσει στα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων, στην εφορία αλλά και σε εργαζόμενους με αποτέλεσμα τον αδήλωτο πλουτισμό των επιχειρηματιών σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.
Η πρακτική των διάδοχων εταιρειών που αποσκοπεί στην εξαφάνιση και απαλλοτρίωση περιουσιακών στοιχείων εφαρμόζεται με την ανοχή των κυβερνήσεων. Κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν λαμβάνεται.
Το παραπάνω ζήτημα λαμβάνει ιδιαίτερες διαστάσεις όταν συμβαίνει στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης.
Μετά από σχετική μήνυσης το 3ο Μονομελές Πλημ/κείο Αθηνών επέβαλε ποινή φυλάκισης 24 μηνών για καταδολίευση δανειστών στον Πέτρο Πετρίδη (εδώ βίντεο βραβευσής του και σπαρταριστή ομιλία του: https://www.youtube.com/watch?v=4ysY_JTUYvQ), πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΧΟΝ Α.Ε. (συστήθηκε το 1995) και αναπτύσσεται με το σύστημα Δικαιόχρησης ως Διεθνές Δίκτυο Σπουδών Ξένες Γλώσσες-Πληροφορική, τέως πρόεδρο του Συνδέσμου Franchise Ελλάδος.
Την ίδια ποινή και για το ίδιο αδίκημα επέβαλε και στην κόρη του Σουλτάνα (Τάνια) Πετρίδου διαχειρίστριας και νόμιμης εκπροσώπου της εταιρείας Franchise ΑΞΩΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ που ιδρύθηκε το 2006:
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html…
Η ΑΧΟΝ Α.Ε. μεταβίβασε για το ευτελές ποσό των 5.000 ευρώ το ουσιαστικό περιουσιακό της στοιχείο, το εμπορικό της σήμα με το οποίο έγινε γνωστή, στη AΞΩΝ ΕΠΕ, δηλαδή στον «άλλον εαυτό της». Αυτό έγινε την στιγμή που η ΑΧΟΝ Α.Ε. χρωστάει σε εργαζόμενους, σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και την στιγμή που πρώην μέλος του ΔΣ, υπεύθυνος οικονομικών και μέτοχός των "ΑΧΟΝ" και "AΞΩΝ" είχε ζητήσει την κατάσχεση του σήματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι βασικός μέτοχος της ΑΞΩΝ ΕΠΕ είναι η Κυπριακή Offshore εταιρεία “Complex Holding Ltd” συμφερόντων του Πέτρου Πετρίδη!
Εργαζόμενοι αναζητούν τις πραγματικές έδρες των εταιρειών προκειμένου να πληρωθούν και να εκτελέσουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις! Η ΑΧΟΝ στέλνει τους πιστωτές και τους οφειλέτες σε διαφορετικές διευθύνσεις!!!

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

ΠΟΙΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΕΩΣ ΣΤΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕΤΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΠΕΤΡΙΔΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΧΟΝ


 ΠΟΙΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΕΩΣ ΣΤΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕΤΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΠΕΤΡΙΔΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΧΟΝ
Το 3ο Μονομελές Πλημ/κείο Αθηνών στη χθεσινή του συνεδρίαση (Απ. 15142/8-2-2017)
 επέβαλε ποινή φυλάκισης 24 μηνών για το αδίκημα της καταδολίευσης δανειστών στον Πέτρο Πετρίδη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΧΟΝ Α.Ε., που αναπτύσσεται με το σύστημα Franchise ως ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΧΟΝ ξένες γλώσσες-πληροφορική και τέως πρόεδρο του Συνδέσμου Franchise Ελλάδος. Η ίδια ακριβώς ποινή για το ίδιο αδίκημα επεβλήθη και στην κόρη του Σουλτάνα (Τάνια) Πετρίδη διαχειρίστρια και νόμιμη εκπρόσωπο της εταιρείας FRANCHISE ΑΞΩΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ.
Η ΑΧΟΝ Α.Ε., φορέας μαύρης και απλήρωτης εργασίας, με συσσωρευμένες οικονομικές υποχρεώσεις προς το δημόσιο, αρνούμενη να συμμορφωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που την υποχρεώνει να καταβάλει δεδουλευμένες αποδοχές  σε πρώην εργαζόμενο, μεταβιβάζει το ενεργητικό της και απαλλοτριώνει όλα τα περιουσιακά της στοιχεία.  Λίγες μέρες μετά την κοινοποίηση στην έδρα της εταιρείας της επιταγής αποπληρωμής του εργαζομένου η ΑΧΟΝ Α.Ε. μεταβίβασε το μοναδικό αξιόλογο περιουσιακό της στοιχείο,  το εμπορικό της σήμα με το οποίο έγινε γνωστή, στην ΑΞΩΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ με το ευτελές ποσό των 5.000 ευρώ.  Η ΑΞΩΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2006 με ουσιαστικά τους ίδιους εμπορικούς σκοπούς με την ΑΧΟΝ Α.Ε. και με μεγαλομέτοχο την Κυπριακή Offshore εταιρεία “Complex Holding Ltd” και μικρότερους μετόχους   μέλη που συναντιούνται και στα ΔΣ της ΑΧΟΝ Α.Ε.: